Specializuji se na sportovní traumatologii

Více informací

Zaměření ambulance

Ambulance je zaměřena na primární diagnostiku a léčbu u jednodušších stavů.

Zdravotní péče je hrazena z pojištění.

U stavů vyžadující operativu lze provést zejména artroskopie kolena a drobné výkony na operačním sále přímo v Ústavu leteckého zdravotnictví v rámci jednodenní chirugie ve velmi časných termínech.

U rozsáhlejších výkonů u polymorbidních pacientů mohu nabídnout operaci ve státním zařízení Nemocnice Česká Lípa, kde však kapacitní možnosti jsou velmi omezené a čekací doby nezvykle dlouhé.

Specializuji se sportovní traumatologii. Proto ambulance je zaměřena zejména na tyto stavy. Ale moje praxe zahrnuje ortopedické stavy tedy obtíže pohybového aparátu u dospělých a adololescentů.

Bohužel nemám operační zkušenosti v dětské ortopedii. Tedy vyšetřování malých dětí a kojenců je možné, ale při pozitivním nálezu tedy zjištění patolgického stavu bych referoval na pracoviště s většími zkušenostmi.

Dlohodobé sledování při dětské mozkové obrně, vývojových vadách a jiných stavech odkazuji na pracoviště specializované pro tyto stavy.

ÚLZ není specializován pro pediatrické pacienty. Tedy RTG a MRI může být v ÚLZ problémem. Mohu vydat průvodku na vyšetření na jiné diagnostickém pracoviště. Vyšetření nemusí u dětí být organizačně jednoduché.

Vyšetřování může být vedeno v cizí řeči, anglicky, německy, francouzky, rusky nebo japonsky.